Friday, June 12, 2015

ವಾಗರ್ಥ

ಈ ಮಾತುಗಳೇಕೆ ಹೀಗೆ?
ಹೇಳಿದರೂ ಹೇಳದಂತೆ,
ಕೇಳಿದರೂ ಕೇಳದಂತೆ,
ಅರಿತರೂ ಅರಿಯದಂತೆ!

ಪದಗಳನ್ನು ಪೋಣಿಸಿದ
ಮಾತುಗಾರನ ಆಂತರ್ಯದಲ್ಲಿ
ಹೇಳಲೇ, ಹೇಳದೇ ಉಳಿದುಬಿಡಲೇ
ಎಂಬ ಗೊಂದಲದ ನೆರಳು!

ಕಿವಿಗೆ ಬಿದ್ದ ಸ್ವರವ ಆಯ್ದ
ಕೇಳುಗನ ಅಂತರಾಳದಲ್ಲಿ
ಕೇಳಿದ ಮಾತು ಸತ್ಯವೇ ಅಥವಾ
ಕೇಳಿದ್ದೇ ಸುಳ್ಳೇ ಎಂಬ ಗೋಜಲು

ಪುನರಚಿತ ಶಬ್ದ ಮಾಲೆಗೆ
ಅರ್ಥ ತುಂಬುವ ಕೇಳುಗನಿಗೆ
ಕಹಿ ಸತ್ಯದ ದರ್ಶನವಾದರೆ,
ತಿಳಿದದ್ದೂ ತಿಳಿಯದಂಥ ಕತ್ತಲು!

ಹೇಳುಗನು ಹೇಳಬಯಸುವ ಮಾತು
ಕೇಳುಗನು ಕೇಳಬಯಸುವ ಮಾತಿನ
ಅರ್ಥ ವ್ಯತ್ಯಾಸದಲಿ ಕಳೆದುಹೋದರೆ,
ಈ ಮಾತಿನರ್ಥ ಯಾರ ಸ್ವತ್ತು?

Monday, December 8, 2014

ಸ್ನೇಹ

ಧ್ವನಿಯಾಗುವ ಮೊದಲೇ
ಹೃದಯದ ಮಾತನ್ನರಿಯುವ
ಮಾಯಾಶಕ್ತಿ ಸ್ನೇಹ

ಸೋತು ಬಳಲಿದ ಜೀವಕೆ
ಭರವಸೆಯ ತುಂಬುವ
ಜೀವ ಚೈತನ್ಯ ಸ್ನೇಹ

ಕಂಡ ಕನಸನು ಕಾಯ್ದು
ತಪ್ಪಿಲ್ಲದೆ ಗುರಿ ತಲುಪಿಸುವ
ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕ ಸ್ನೇಹ

ಕಂಬನಿ ತುಂಬಿದ ಮೊಗದಿ
ನಗೆಯ ಹೂವನ್ನರಳಿಸುವ
ವಿದೂಷಕ ಸ್ನೇಹ

ಮನಕೆ ಇರುಳಾವರಿಸಿದಾಗ
ಪ್ರೀತಿಯ ಬೆಳಕಿನೆಡೆಗೊಯ್ಯುವ
ದಿವ್ಯ ಪ್ರಣತಿ ಸ್ನೇಹ

ದಾರಿಯಲ್ಲೆಲ್ಲೊ ಒಂದಾಗಿ
ಜೊತೆಯಾಗಿಯೇ ನಡೆವ
ನಮ್ಮದೇ ನೆರಳು ಸ್ನೇಹ

ಯಾವ ಬೇಲಿಗೂ ತೊಡಕದ
ಯಾವ ಮಾತಿಗೂ ನಿಲುಕದ
ಬಣ್ಣಿಸಲಾಗದ ಬಂಧ ಸ್ನೇಹ

ಬಾಳಿನ ಬೃಹತ್ ಗ್ರಂಥದಲಿ
ಕಲೆತ ಮನಸು ಜೊತೆಗೆ ಬರೆದ
ಮಧುರ ಕಾವ್ಯ ಸ್ನೇಹ

Monday, December 1, 2014

ನಿವೇದನೆ

ನಿನ್ನಾಗಮನದಿಂದ ಮನೋರಾಜ್ಯದಲಿ
ಮೂಡಿ ಬಂತು ಒಲವಿನಾ ಮಧುರ ಕಾಂತಿ
ಜಗವೊಂದರೆಚಣ ತಟಸ್ಥವಾಯಿತೋ ಎಂಬ ಭ್ರಾಂತಿ

ಆ ನಿನ್ನ ಮೋಹಕ ನಗೆಯ ಸೂಸಿ
ಮೊದಲ ನೋಟದಲ್ಲೇ ಮನಸ ಕದ್ದೆಯಲ್ಲಾ
ನಿನ್ನ ಹೆಸರಿನದೇ ಜಪವಾಗಿದೆ ನನಗೀಗ ದಿನವೆಲ್ಲಾ

ನೀನು ಕಾಣದಾದಾಗ ತಳಮಳಿಸಿ
ಕಾಯುವೆನು ಅನವರತ ನಿನಗಾಗಿ ಹಂಬಲಿಸಿ
ಸದಾಕಾಲ ನಿನ್ನೊಂದಿಗಿರಬೇಕೆಂದು ಅನುಕ್ಷಣವೂ ಅಪೇಕ್ಷಿಸಿ

ಸೋಲಿನ ಭೀತಿಯ ಮಬ್ಬಿನಲ್ಲಿಯೂ
ತೋರಿದೆ ನೀನು ಗುರಿಯೆಡೆಗಿನ ಹಾದಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ
ಪೆದ್ದು ಮನದ ಮೊದ್ದು ಮಾತಿಗೆಲ್ಲಾ ಬೇಸರಿಸದೆ ಕಿವಿಯಾಗಿ

ಮನಸೂರೆಗೊಳ್ಳುವ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ
ಅಮಿತ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಚೈತನ್ಯದ ಗಣಿ ನೀನು
ನಿನ್ನಿಂದ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಪಡೆದು ನಿನಗೆಂದೆಂದೂ ಋಣಿ ನಾನು

ನೀ ನನಗೆಂದೆಂದಿಗೂ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ
ಎಂಬರಿವಿದ್ದರೂ ನನ್ನಲ್ಲೊಂದು ಬಯಕೆ
ಮಾಡಬೇಕು ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮೊದಲ ಪ್ರೇಮದರಿಕೆ

Monday, November 24, 2014

ಬಯಕೆ

ಮುಗ್ಧ ಮನದ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ
ಯಾರೋ ಎಸೆದ ಬೀಜವೊಡೆದು
ಚಿಗುರಿತೊಂದು ಪುಟ್ಟ ಬಯಕೆ

ತಿಳಿಯದ ಭಾವಗಳ ನೀರ ಕುಡಿದು
ಕೇಳದ ಮಾತುಗಳ ಆರೈಕೆ ಪಡೆದು
ಹೆಮ್ಮರವಾಯ್ತು ಬಯಕೆ

ಕೋಟೆಯ ಕಾವಲನ್ನು ಭೇದಿಸಿ
ಬಂಧನದ ಕೊಂಡಿಯನ್ನು ಛೇದಿಸಿ
ಜೀವ ತಳೆಯುವ ಮನಸು

ಯಾರೂ ಕೇಳದ ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡಿ
ಯಾರೂ ಬಾರದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದು
ಕಾಣದೂರಿನ ಬೆಳಕ ಕಾಣುವ ಕನಸು

ಗೊಂದಲಗಳ ಗೂಡಲ್ಲಿ ಅರಳಿದ
ಆಸೆಯ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಹೇಗೆ?
ಭಾವಗಳೆಲ್ಲಾ ಚೆಲ್ಲಾಪಿಲ್ಲಿ

ಮನದಲ್ಲಿ ಮೂಡದ ಮಾತುಗಳಿಗೆ
ಸವಿಜೇನ ಬೆರೆಸುವುದು ಹೇಗೆ?
ಮೌನವೇ ಭಾಷೆ ಇಲ್ಲಿ

ಪದಗಳ ಗೋಜಲಿಗೆ ಸಿಲುಕದೆ
ವ್ಯಕ್ತವಾಯ್ತು ಅಂತರ್ದನಿ
ಮನಸೀಗ ಒಡೆದ ಕನ್ನಡಿ

Wednesday, July 17, 2013

ಮಾತು - ಮೌನ

ಹೇಳಬೇಕೆನಿಸಿದೆ ನನಗೆ ನೂರಾರು ಮಾತು
ಹೊರಬರಲಿಚ್ಛಿಸಿವೆ ಅವು ತುಟಿಯಂಚಿನಲ್ಲೇ ಕೂತು
ಅವಿತು ಹೆದರಿ ಬಾರದಿರಲು ನಾನು ಮೂಕಿಯೇ?
ಮಾತು ಒಳಗೆ ನಶಿಸಿ ಹೋಗೆ ತಪ್ಪು ನನ್ನದೇ??

ಪೋಣಿಸಿಟ್ಟ ಮುತ್ತ ಹಾರ ಚೆಂದ ಕೊರಳಲಿ
ಆದರದನು ತೂರಿಬಿಟ್ರೆ ನೋವು ಮನದಲಿ
ಮಾತನಾಡೋ ಬಯಕೆ ನನಗೆ ತುಂಬಿ ಬರುತಿದೆ
ಮೌನ ಮರೆತುಬಿಡುವೆನೆಂಬ ಭಯವು ಕಾಡಿದೆ

ಚಂದ್ರನಿರದ ಬಾನಿನಲ್ಲಿ ಚುಕ್ಕಿರಾಜ್ಯವು
ಆದರೇನು ಕಾಡದೇನು ಚಂದ್ರನಂದವು
ಭಾವದರ್ಥ ತಿಳಿಸೆ ಭಾಷೆ ಇರಲಿ ಸಾವಿರ
ಅವನು ಮೀರಿ ನಿಂತ ಮೌನದಾಳ ಸಾಗರ

ಅರಳಿ ನಿಂತ ಸುಮಗಳೆಲ್ಲಾ ಮುಡಿಯೆ ಯೋಗ್ಯವೇ?
ತುಟಿಗೆ ಬಂದ ಮಾತನೆಲ್ಲಾ ತಿಳಿಸೆ ಸಾಧ್ಯವೇ?
ಮೌನ ಚಿನ್ನ ಮಾತು ಬೆಳ್ಳಿ ನಮ್ಮ ಜಗದಲಿ
ಇರಲಿ ಬಿಡು ಮೌನ ಪರದೆ ಏಕೆ ಸರಿಸಲಿ

Friday, June 14, 2013

ಚಿತ್ರಕಾವ್ಯ

ಮನದ ಭಿತ್ತಿಯ ಮೇಲೆ
ಭಾವತರಂಗಗಳ ಚಿತ್ತಾರ|
ಅರ್ಥೈಸುವುದು ಹೇಗಿದನು
ಇದೋ ಆಧುನಿಕ ಕಾವ್ಯ||

ವರ್ಣರಂಜಿತವೋ ವರ್ಣಾರ್ಭಟವೋ
ಬಣ್ಣಗಳದೇ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವಿದು|
ಅರ್ಥಗರ್ಭಿತವೋ ಅರ್ಥರಹಿತವೋ
ಕುತೂಹಲದ ಖನಿಜವಿದು||

ಒಂದೊಂದು ಭಾವಕ್ಕೆ
ಒಂದೊಂದು ಬಣ್ಣವೇ?
ಬಣ್ಣಗಳ ಬಂಧನಕ್ಕೂ ಸಿಲುಕದ
ಅತ್ಯುನ್ನತ ಭಾವನಿರೂಪಣೆಯೇ?

ಗುರಿಯಿಲ್ಲದೆ ಅಲೆದಾಡುವ
ಹುಚ್ಚು ಮನಸಿನ ಗೊಂದಲವೇ?
ಅಥವಾ ಸಂಕೀರ್ಣ ಮನಸಿನ
ಸುವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಕಲಾರೂಪವೇ?

ತಿಳಿಸಲು ಚಿತ್ತಾರದ ಒಳಾರ್ಥ
ಚಿತ್ರಕಾರನೊಬ್ಬನೇ‌ ಸಮರ್ಥ|
ಆದರೆ ಕಲಾವಿದನ ಪರಿಚಯವೇ ನನಗಿಲ್ಲ
ಚಿತ್ತಾರದ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರವಿಲ್ಲ!

Sunday, October 14, 2012

ಲಾಲಿಹಾಡು

ಜೋ‌ ಜೋ‌ ಜೋ ಲಾಲಿ
ಜೋ‌ ಜೋ‌ ಜೋ ಲಾಲಿ
ಲಾಲಿ ಜೋ‌ ಜೋ‌ ಲಾಲಿಯೇ...
ಜೋ‌ ಜೋ‌ ಜೋ ಲಾಲಿ
ಜೋ‌ ಜೋ‌ ಜೋ ಲಾಲಿ
ಲಾಲಿ ಜೋ‌ ಜೋ‌ ಲಾಲಿಯೇ...

ಜೋ ಜೋ ಪುಟ್ಟಮ್ಮ
ಜೋ ಮುದ್ದು ಕಂದಮ್ಮ
ಲಾಲಿಯ ನಾ ಹಾಡುವೆ‌|
ತಾರೆಗಳ ಲೋಕದಲಿ
ತಿಂಗಳಿನ ತೊಟ್ಟಿಲಲಿ
ಮಲಗಿಸಿ ನಾ ತೂಗುವೆ ||ಜೋ‌ ಜೋ‌ ||

ಚೆಲುವಿನ ಖನಿ ನೀನು
ನಗುವಿನ ಗಣಿ ನೀನು
ಮುದ್ದಿನ ಕಣ್ಮಣಿಯೇ|
ತಾಯಿಯ ಖುಷಿ ನೀನು
ತಂದೆಯ ಸಿರಿ ನೀನು
ಈ ಮನೆಯ ಸಂಭ್ರಮವೇ||ಜೋ‌ ಜೋ‌ ||

ಪಿಳಪಿಳನೆ ಬಡಿಬಡಿದು
ಕಣ್ರೆಪ್ಪೆ ಸುಸ್ತಾಯ್ತು
ಯಾಕಿನ್ನು ಚೆಲ್ಲಾಟವು?
ಘಲಘಲನೆ ದನಿಗೈದು
ಗೆಜ್ಜೆಗೂ ದಣಿವಾಯ್ತು
ಸಾಕಿನ್ನು ತುಂಟಾಟವು||ಜೋ‌ ಜೋ‌ ||

ನಿದಿರೆಯು ಬಳಿ ಬಂದು
ನಿನ್ನನ್ನಾವರಿಸುವಳು
ನಿದ್ರಿಸು ಬಂಗಾರಿಯೇ|
ಸ್ವಪ್ನಲೋಕದಿ ಈಗ
ನಿನ್ನದೇ ಆಳ್ವಿಕೆಯು
ಸುಖಿಸಿನ್ನು ಸಿಂಗಾರಿಯೇ||ಜೋ‌ ಜೋ‌ ||

Monday, June 25, 2012

ಹೀಗೊಂದು ರಾತ್ರಿ

ನಿಜ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಈ‌ ವರ್ಷ ಇನ್ನೊಂದು ಬ್ಲಾಗ್ ಬರಹ ಪ್ರಕಟ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ನಿಜವಾಗಲೂ ಅಂದುಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಸಧ್ಯಕ್ಕೆ ಏನು ಬರೀಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ನನ್ನ ಕನಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಚಿತ್ರ ನಡೀತು. ಅದು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ...

ಆ ವಿಚಿತ್ರ ಏನು ಅಂತೀರಾ?‌ ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ನನ್ನ ಕನಸಲ್ಲಿ ನಾನು ಓದ್ತಾ ಕೂತಿದ್ದೆ (ಕನಸಲ್ಲೂ ಓದೋದೇನಾ?‌ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೇಡಿ...just imagine...) ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಅಂತೀರಾ? ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ಪಾರ್ಕಲ್ಲಿ. ಅಷ್ಟೇನೂ‌ ಜನರ ಓಡಾಟ ಇರದಿದ್ದ ಆ ಪ್ರದೇಶ ಶಾಂತವಾಗಿ ಓದಲು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿತ್ತು. ನಾನು ನನ್ನ ಪಾಡಿಗೆ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಇಬ್ಬರು ಹುಡುಗರು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ್ರು. ಬಂದವರೇ‌ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮಲ್ಲೇ ಮಾತನಾಡುತ್ತ ನಾನು ಕೂತಿದ್ದ ಜಾಗಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಸಮೀಪ ಬಂದಿದ್ರು...ಅವರು ಮಾತಾಡೋದು ನನಗೆ ಕೇಳುವಷ್ಟು ಹತ್ರ. ಅವರು ಹತ್ತಿರ ಬಂದಾಗ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದು ಅವರ ನಡುವೆ  ಕವನಗಳ ಜುಗಲಬಂದಿ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು ಅಂತ. ಒಂದೊಂದು ಕವನವೂ‌ ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕಿಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಅದನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ ನಾನು ಜೋರಾಗಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟಿದೆ. ಅವರಿಬ್ಬರೂ ನನ್ನ ನೋಡಿ ನಕ್ಕರೆ ಹೊರತು ಬೇರೇನೂ ಮಾತಾಡಲಿಲ್ಲ . ಜುಗಲಬಂದಿ ಮುಂದುವರೀತಾ ಇತ್ತು. ಅದರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ನೆನಪಿರೋದು ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟವಾಗಿದ್ದು ಇದು.

ಬಿಸಿಲ ಬೇಗೆಯಲಿ ಕಾದ
ಬಸವಳಿದು ಒಣಗಿದ್ದ
ಇಳೆಗೆ ತಂಪನೆರೆಯುವ
ಮಳೆಯಾಗಿ ಬಂದೆ ನೀನು

ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿ
ಹೇಗೋ ಶಾಂತವಾಗಿದ್ದೆ  
ನಿನ್ನ ಸವಿಸ್ಪರ್ಶದಿಂದ
ಕಾಯೊಡೆದು ಚಿಗುರಿದೆ ನಾನು

ನಿಜ ಹೇಳ್ತೀನಿ...ಆಗ ಆ ಹುಡುಗ ಎಷ್ಟು ಇಷ್ಟ ಆಗಿಬಿಟ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾ... ಆದ್ರೆ ಈಗ ಅವನ ಮುಖಾನೇ ನೆನಪಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಛೆ! bad luck :(

ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷ್ಯ ಇವತ್ತು ಬ್ಲಾಗಲ್ಲಿ ಈ ಸಾಲುಗಳನ್ನಷ್ಟೇ ಬರೀಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದೆ... ಆದ್ರೆ ಕನಸಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದ ಆ ಹುಡುಗ ಈ ಸಾಲುಗಳನ್ನು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದ ಅಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ credits ಕೊಡದೆ ಇರಲಾಗಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಡೀ ಕಥೆ ಇಲ್ಲಿದೆ :)